In het kort
Etiket op apparaat
Volledig validatierapport
Inclusief kalibratiecertificaten

Rapportage

Het resultaat na de uitgevoerde testen

Na het valideren van een microbiologische veiligheidskast, schone lucht kast, cleanroom of zuurkast maken wij een rapport op zoals onderstaand beschreven voor en microbiologische veiligheidskast (MVK).

MVK voldoet aan de specificaties
Dat betekend dat de kast veilig is om mee te werken, de kast kan meteen weer in gebruik worden genomen.

MVK voldoet niet aan de specificaties
Dat betekend dat de kast niet veilig is om mee te werken. U kunt de kast niet gebruiken.
Onze ervaren medewerkers hebben veel kennis. Indien mogelijk zullen de instellingen van de kast worden aangepast waardoor de kast weer voldoet aan de juiste specificaties en dat er weer veilig gewerkt kan worden. Deze werkzaamheden zullen worden overlegd met de verantwoordelijke persoon. Als onze medewerker de aanpassing niet uit kan voeren en er een reparatie uitgevoerd moet worden zullen wij u voorzien van een advies en de reparatie uitvoeren of begeleiden.


De overzichtelijke rapportage bevat de volgende onderdelen:
• Meetresultaten;
• Toegepaste meetprotocollen;
• Kalibratierapporten van de gebruikte apparatuur;
• Keuringscertificaten;
• Prints van ruwe data;
• Conclusies en eventuele adviezen m.b.t. het gebruik van de installatie of apparatuur.

#replace title#