In het kort
NEN-EN 14175
Tevens ducted fumehoods

Wat is een zuurkast?

Een zuurkast is een beschermingsmiddel geventileerd door een geforceerde afzuiging, met een verstelbare werkopening, met een behuizing ontworpen om de verspreiding van verontreinigingen in de lucht naar gebruikers en overig personeel buiten het beschermingsmiddel te beperken.

Voor het bieden van een zekere mate van fysieke bescherming en voor het zorgdragen voor een beheerste verspreiding van de verontreinigingen in de lucht.

Een zuurkast is een geventileerde omkasting welke voldoet aan de eisen gesteld in de EN 14175-2 en die getest worden volgens de methodieken die beschreven staan in hoofdstuk 10 van NEN-EN 14175-3: 2019

Een zuurkast dient periodiek gekeurd te worden. Hoofddoel van de periodieke controle is om door middel van vast omschreven beproevingen en rapportages aan te tonen dat de zuurkast nog functioneert en presteert zoals vastgelegd bij de kwalificatie of bij een eerdere periodieke controle

Een periodieke controle kan bestaan uit:

  • Algemene inspecties
  • Bepalen van de intredesnelheid
  • Visualiseren van de luchtstroom
  • Bepalen van de ruimte snelheid            
  • Meten van het geluid
  • Meten van de lichtopbrengst
#replace title#