Nomacon Asbestlaboratorium BV

www.nomalab.nl

Nomacon Laboratoruim voor vakkundige en betrouwbare uitvoering van eindcontroles en visuele inspecties na asbesteverwijdering.

Voor het veilig uitvoeren van deze controles maakt Nomacon gebruik van 3 klasse I veiligheidskasten die jaarlijks door Validr BV worden gevalideerd.

#replace title#